ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προσφέρουμε:


Την έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση, η οποία και αναδεικνύεται σε ισχυρό επιχειρηματικό πλεονέκτημα, σε μια εποχή ριζικών αλλαγών της φορολογικής νομοθεσίας.
Εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης και κάθε φορολογούμενου πολίτη, αναπτύσσουμε ένα εμπεριστατωμένο φορολογικό πλάνο, πλήρως εναρμονισμένο με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.


  • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα  με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση
  • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
  • Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά με τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων
  • Υποστήριξη σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων
  • Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόμοι
  • Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων
Μετάβαση στο περιεχόμενο