ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ

Παρέχουμε:


Το γραφείο μας έχοντας την εμπειρία και την τεχνογνωσία που απαιτείται αναλαμβάνει τις απαιτούμενες διαδικασίες για την ένταξη της επιχείρησης σας σε αναπτυξιακά προγράμματα -προγράμματα επιδότησης ΕΣΠΑ - ΕΠΑνΕΚ.


  • Συμβουλευτική υποστήριξη για την αξιοποίηση του εκάστοτε προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου.
  • Ενημέρωση των ενδιαφερόμενων σχετικά με τους στόχους και τους σκοπούς του εκάστοτε προγράμματος.
  • Σύνταξη τεχνοοικονομική μελέτης και έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υποβολή του επενδυτικού σχεδίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα του εκάστοτε προγράμματος.
  • Υποστήριξη της επένδυσης σε όλα τα στάδια (υποβολή έως τελική εκταμίευση).
  • Παρουσία κατά τους ελέγχους των διαχειριστικών φορέων.
Μετάβαση στο περιεχόμενο