ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αναλαμβάνουμε:


Την οργάνωση, τήρηση και επίβλεψη του λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας. Επίσης μπορούμε να σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης σας καθώς και σχεδιασμό εξατομικευμένου οικονομικού πλάνου με στόχο την εξυγίανση της από παλαιότερες οικονομικές εκκρεμότητες.


 • Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών & σύνταξη λογιστικών καταστάσεων
 • Υπαγωγή και παρακολούθηση ρυθμίσεων (Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία)
 • Ίδρυση / Διακοπή εργασιών
 • Σύνταξη ταμειακών ροών
 • Σύσταση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών.
 • Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS)
 • Μετατροπές , συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, εξαγορές εταιρειών.
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο
 • Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους
 • Κατάρτιση προϋπολογισμού και οικονομικών εκθέσεων
 • Έλεγχος σωστής τήρησης βιβλίου αποθήκης
Μετάβαση στο περιεχόμενο