ΕΡΓΑΤΙΚΑ

Παρέχουμε:


Το λογιστικό γραφείο μας σας παρέχει έγκυρες συμβουλές για κάθε είδους εργατικά και ασφαλιστικά θέματα όπως επιδοτήσεις θέσεων εργασίας, μισθοδοσία, αποζημιώσεις απολύσεων, επίλυση ζητημάτων με την επιθεώρηση εργασίας κ.ά.


  • Υπολογισμός, τήρηση & μηχανοργάνωση μισθοδοσίας
  • Υπολογισμός εισφορών και πληρωτέων ποσών
  • Σύνταξη και υποβολή προσωρινών και οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ
  • Αποστολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ)
  • Παρακολούθηση συλλογικών συμβάσεων
  • Παρακολούθηση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ και κατάθεση δικαιολογητικών
  • Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων & εκτύπωση αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων
  • Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας (μέσω ΕΡΓΑΝΗ)
  • Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών όλων των ασφαλιστικών ταμείων, κύριων και επικουρικών
Μετάβαση στο περιεχόμενο