Λογιστικό γραφείο
Πολυχρονόπουλος Γιώργος
Γουναρίδη Λώρα

Δραστηριοποιούμαστε στην παροχή εξειδικευμένων λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών και στην παροχή συμβουλών, τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τα φυσικά πρόσωπα.


Η φιλοσοφία μας


Υποστηρίζουμε, έχοντας γνώμονα την ευθύνη και την ποιότητα κάθε είδους επιχειρήσεις, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την άμεση διευθέτηση και διεκπεραίωση κάθε λογιστικού, φορολογικού και οικονομικού θέματος. Πρωταρχικός μας στόχος είναι η κάλυψη των εξατομικευμένων απαιτήσεων σας, συμβάλλοντας ενεργά στην αποδοτικότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησης σας.


Γιατί να μας επιλέξετε


Η πολυετής εμπειρία μας και η συνεχής ενημέρωση μας στο διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό και οικονομικό περιβάλλον, είναι το ισχυρότερο εργαλείο για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων και την επίλυση των προβλημάτων των ιδιωτών.

Δραστηριοποιούμαστε στην παροχή εξειδικευμένες λογιστικές υπηρεσίες στην Κορινθία, Κόρινθο, Ξυλόκαστρο και φοροτεχνικές υπηρεσίες στην Κορινθία, Κόρινθο, Ξυλόκαστρο, και στην παροχή σύμβουλοι επιχειρήσεων στην Κορινθία, Κόρινθο, Ξυλόκαστρο και σε εργατικά θέματα στην Κορινθία, Κόρινθο, Ξυλόκαστρο, προγράμματα ΕΣΠΑ στην Κορινθία, Κόρινθο, Ξυλόκαστρο τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τα φυσικά πρόσωπα. Λογιστικές υπηρεσίες, Κορινθίας, Κόρινθος, Ξυλόκαστρο, Φοροτεχνικά, Σύμβουλοι επιχειρήσεων, Εργατικά θέματα, Προγράμματα ΕΣΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο